Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Helgelandsheimen er en nyskapning (...), 28.09.1968

Helgelandsheimen er en nyskapning innen vår åndssvakeomsorg

Det første av ti planlagte familiehjem i Nord-Norge offisielt åpnet

Fakta

Datering:
1968-09-28
Perioder:
Før HVPU-reformen

Adresseavisen

Brønnøysund, 27.
(Fra vår korrespondent)

        Det var sol over den høytidelige innvielsen av Helgelandsheimen, landets første familiehjem for psykisk utviklingshemmede, i Brønnøysund i dag. Åpningen fant sted i Helgelandsheimens vakre og intime dagligstue, og blant de mange gjestene var statens overlege i psykiatri, Christofer Lohne- Knudsen, ordfører Kristian Sandvik, formannen i Nordland distrikt av Røde Kors, fru Strande- Nielsen, prost Lars Høyseth og en rekke andre. Helgelandsheimen er reist av Brønnøysund Røde Kors. – Institusjonen skal gi plass til syv faste pasienter og i tillegg være daghjem for psykisk hemmede fra stedet og distriktet.
        Tomten dekker et areal på til sammen syv mål. Heimen har en betjening på fire personer. Bestyrerinnen Aud Møller Loe har tidligere arbeidet tre år på Trastad.
        I sin velkomsttale ga formannen i Brønnøysund Røde Kors, skolestyrer Halvdan Skogheim, uttrykk for den glede som rår i foreningen over at Helgelandsheimen er en realitet. Takket være overlege Lohne – Knudsen, som er skaperen av ideen om de små heimene for psykisk utviklingshemmede og med den store støtte vi har fått, blant annet fra Sosialdepartem., har vi i dag nådd ett av de mål vi satte oss, sa skolestyrer Skogheim, som også rettet en takk til Norges Røde Kors, Hjelpestikkene og Brønnøy kommune for all hjelp. Kommunen har stilt gratis tomt, vei, vann og kloakk til rådighet for institusjonen. Skogheim rettet en særskilt takk til Helgelandsheimens støttelag for den store innsats laget har gjort for heimen. Han sa seg ellers glad over den interesse folk på stedet og i distriktet har vist for saken.
        Overlege Christofer Lohne – Knudsen hilste fra Helsedirektoratet og Sosialdepartementet og sa at denne dagen var imøtesett med den største glede. Helgelandsheimen er den første av ti planlagte familiehjem i Nord- Norge. Brønnøysund er således pioneren innenfor denne sektor av åndssvakeomsorgen i landet. Institusjonen i Brønnøysund representerer et nytt prinsipp som ikke bare har vakt oppsikt i andre deler av landet, men også i utlandet. Overlege Lohne – Knudsen rettet en takk og hyllest til Brønnøysund Røde Kors med formannen i spissen, som inspirator og primus motor og til alle andre institusjoner og enkeltpersoner som har vært med på å føre dette pionerprosjekt lykkelig i havn. Prost Lars Høiseth foresto den høytidelige innvielse av Helgelandsheimen. Han knyttet sin tale til Salmen nr. 23: ”Herren er min hyrde, meg fattes intet”, og uttrykte et varmt ønske om fred og trygghet for de barn og voksne som i fremtiden skal ha sin virksomhet i Helgelandsheimen.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Helgelandsheimen er en nyskapning (...), 28.09.1968

Bilde til Helgelandsheimen er en nyskapning (...), 28.09.1968

Helgelandsheimen skal gi plass til syv faste pasienter.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.