Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet – en stor begivenhet.

Det var sol og godvær fredag da den nye åndssvakeheimen i Brønnøysund, Helgelandsheimen, ble offisielt innviet. At det var sol denne dagen tok Statens overlege i psykiatri, Christofer Lohne – Knudsen, som et godt tegn for heimen og dens framtid. En framtid som ville bli nøye fulgt med fra Helsedirektoratet og sosialdepartementet, også fra utlandet. Helgelandsheimen er nemlig den aller første i sitt slag i hele verden og det knytter seg internasjonal interesse til erfaringene som høstes ved dette nye opplegget i åndssvakeomsorgen. Det foreligger nå planer om i første omgang å bygge i alt ti slike familieheimer i Nord-Norge. Alstahaug kommune har allerede satt i gang forberedelser for bygging av én. Representanter for Alstahaug var også tilstedet under innvielsen for å få svar på de mange aktuelle spørsmål det knytter seg til denne saken.

Fakta

Datering:
1968-09-30
Perioder:
Før HVPU-reformen

Brønnøysund Avis

Et stort antall innbudte var samlet i heimens tore og trivelige dagligstue da formannen i Brønnøysund Røde Kors – skolestyrer Halvdan Skogheim – kunne ønske velkommen til innvielseshøytideligheten. På vegne av Røde Kors foreningen og de tre pasientene som allerede er på plass i heimen, samt betjeningen, ønsket han alle hjertelig velkommen til denne store dagen. En spesiell velkomsthilsen rettet han til de tilreisende gjester, overlege Lohne – Knudsen og frue, representanten for Nordland Røde Kors, fru Sande-Nilsen, og sosialkurator fru Ås, fra Trastad.
        Skogheim sa at alle medlemmer i Brønnøysund Røde Kors var glade denne dagen. Glade for at et av de målene foreningen har satt seg nå er nådd. Det målet var å skaffe en god heim for noen av dem som Vår Herre ikke har vært riktig så gavmild imot når det gjelder den psykiske utvikling som de fleste av oss andre, som synes vi har fått nok.
        Når denne heimen for psykisk utviklingshemmede er blitt en realitet, så skyldes det i første rekke vår gjest her – Lohne- Knudsen. Han var det som først kastet fram tanken om å bygge slike små heimer i Nord-Norge. Sosialdepartementet har godtatt hans idé og har skaffet oss det økonomiske grunnlag for å bygge heimen, og så har alle våre gode hjelpere vært med for å skaffe kapitalen. Her kan nevnes Norges Røde Kors, Hjelpestikkene, og sist men ikke minst Helgeland Støttelag for åndssvake som med stor innsats har skaffet innbo og utstyr til heimen. 40.000 kroner har laget skaffet til veie for det formålet. Og med den summen er det blitt pent i heimen og vi er ikke lite stolte av å få vise den fram nå.
        Skogheim sa også at det hadde vært til stor stimulans å føle den interesse som folk på stedet hadde vist for saken. På vegne av foreningen takket Skogheim alle som har vært med å legge grunnlaget for heimen.
        Videre nevnte Skogheim at Helgelandsheimen skulle ha plass for 7 fastboende pasienter når den blir fullt belagt. Men det er også tanken at psykisk utviklingshemmede fra stedet og distriktet skal få være der som dagheimspasienter og å få den opplæring og aktivisering som der kan gies. Betjeningen ved heimen er fire kvinner. Aud Møller – Loe fra Trastad er ansatt som bestyrerinne.
        Arkitekt for heimen har vært Alvsaker og Lunde, Bergen. Som byggekomité har fungert sorenskriver Kolstad, Kåre Bjønnes, Mia Grande og Halvdan Skogheim. Byggemester Olav Nøstvik har hatt hovedentreprisen, godt under støttet av murmester Jan Johansen og rørlegger J. Berg.
        Sosialdepartementet stilte det kravet til kommunene som skulle få disse heimene at de i det minste måtte skaffe tomt, veg, vann og kloakk. Det har Brønnøy kommune gjort, og Røde Kors er meget takknemlig for det. I alt 7 mål ble stilt til disposisjon for heimen, i et svært velegnet område.
        Skogheim sa at Røde Kors- foreningen hadde hatt meget få ubehageligheter når det gjaldt å få reist denne heimen. Den lille mislyden som var tilstedet i begynnelsen forsvant helt etter hvert som tiden gikk.
        Statens overlege i psykiatri Christofer Lohne – Knudsen, sa i sin tale at når han nå hadde den ære å være tilstede ved innvielsen av Helgelandsheimen som representant for Helsedirektoratet, Sosialdepartementet og for Samordningsrådet for åndssvakesaken i Norge, ville han tilstå at han hadde sett fram til denne dagen med den største forventning og glede. Det er flere år siden jeg hadde den første konferanse med skolestyrer Skogheim om en heim for åndssvake for psykisk utviklingshemmede i Brønnøysund, fortsatte overlegen.        

        Denne konferansen sammen med Stortingets vedtak i 1964 ga støtet til at jeg med Helsedirektoratets tilslutning la opp en plan om mindre åndssvakeheim på ti steder i Nord-Norge, etter spesielle typetegninger. Prinsippet var nytt og uprøvd. Man skulle ikke her motta en bestemt kategori pasienter som vi er vant til i de tidligere småheimene.
        Her skulle være en familieheim for de som har passert sentral- institusjonene Trastad og Vensmoen til undersøkelse, behandling og opplæring. Pasienter, psykisk utviklingshemmede i alle aldre og av begge kjønn skal være her, som i enhver familie. Og med det i siktepunktet at disse skulle få komme så nær sin familie som mulig, og nær sitt tidligere og opprinnelige miljø.
        Brønnøysund Røde Kors med Skogheim i spissen grep tanken med det samme og kommunestyret stilte tomt og gratis veg, vann og kloakk til disposisjon. På andre steder i Nord-Norge og andre steder i landet arbeides det nå med liknende heimer, men Brønnøysund er pioneren, og har for så vidt også hatt pionerens skjebne, for det var ikke så lett som Skogheim sa det nå. Vi må være enige om at det har vært mange båter i sjøen, og mange hindre å passere som det alltid er når man begynner med noe helt nytt.
        Lohne- Knudsen sa videre at Helgelandsheim og det prinsipp den står for har vakt oppmerksomhet i hele landet og langt utenfor landets grenser. Vi kan si det så stort at mange øyne hviler på Brønnøysund og den nye heimen der nå, og på familieprinsippet ved denne institusjonen. De erfaringer som her blir høstet vil få stor betydning for den videre utbygging av åndssvakeomsorgen i mange land. Jeg har tro på den, sa overlege Christofer Lohne- Knudsen.
        Prost Høiseth foretok så den offisielle innvielse og sa blant annet: Jeg føler meg glad og lykkelig i dag, som så mange andre. Det gjør seg nok ikke selv, som det ble sagt her. Det ligger mye og godt arbeid bak dette foretakendet, kvinner og menn har viste en enestående interesse og arbeidsiver for å få løst denne store saken. Etter at Høiseth hadde tatt utgangspunkt i salme nr. 23 og bedt for heimen og de som skulle være der, sa han: Med disse ordene vil jeg så gjerne få lov til å erklære Helgelandsheimen for åpnet og innviet til det bruk som den er bestemt til. Høytideligheten ble avsluttet med salmesang, organist Knoph satt ved orgelet.
        Den store forsamlingen ble så vist rundt i hele det store bygget og det falt mange lovord over hvor pent og praktisk det var innredet.
        Helgelandsheimen har en grunnflate på ca. 250 kvm. Det er i en etasje med full kjeller, samt et lavt loft. I 1. etasje er det en stue på ca. 30 kvm., og et stort spisekjøkken, hobby – og arbeidsrom, vaktrom (kontor), tre enkle og to doble rom for pasientene. Videre to store og fullt utstyrte hybelleiligheter for betjeningen, skilderrom, lintøyrom, strykerom, bad og klosett, vaskerom og garderober, samt inngangspartiet hvor også nedgang til kjelleren er.
        Kjelleren inneholder en sal på hele 170 kvm., den er ikke innredet ennå, vaskerom, matboder, bøtterom, rom for sportsutstyr og personlige effekter, samt fyrrom. Oppvarmingen i bygget skjer ved varmluft, et stort og helt moderne varmeanlegg som fungerer meget tilfredsstillende.
        Byggmester Olav Nøstvik begynte arbeidet på heimen i midten av oktober i fjor, bygget ble så overlevert 15. september i år. Byggetida ble dermed 11 måneder.
        Bestyrerinne Aud Møller – Loe uttalte til Brønnøysunds Avis at hun hittil har vært godt tilfreds med heimen og innredningen der. Foreløpig er det tre pasienter der, tre unge kvinner som er kommet fra Trastad, senere vil det komme en kvinne til og tre unge menn. Det vil også bli 4-5 dagheimspasienter ved heimen.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Chrostofer Lohne-Knudsen, statens overlege i psykiatri

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Et lite gløtt inn i den lyse og pent innredede dagligstua

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Primus motor bak Helgelandsheimen, Halvdan Skogheim.

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Bestyrerinne Aud Møller-Loe trives godt i Brønnøysund

Bilde til Helgelandsheimen i Brønnøysund er nå innviet, 30.09.1968

Prost Høiseth erklærer heimen for åpnet

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.