Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

330 mill trenges for å bygge ut åndssvakeomsorgen,03.10.1968

330 millioner trenges for å bygge ut åndssvakeomsorgen.

Men aktiv behandling er like viktig som nye plasser, sa sykehusdirektøren i interessant foredrag i støttelaget.

Fakta

Datering:
1968-10-03
Perioder:
Før HVPU-reformen

Agderposten

Det har skjedd store ting i åndssvakeomsorgen etter krigen. Utviklingen har neppe på noe sosialmedisinsk område gått så fort. I 1945 kunne åndssvakeomsorgen ta seg av 500 åndssvake, i dag er det plass til 6000 i institusjonene, sa sykehusdirektør Jonas Frost i et foredrag i støttelaget for åndssvakesaken i Arendal tirsdag kveld.
        Frost, som tidligere har arbeidet med administrasjon av åndssvakeomsorgen i Oslo, understrekte imidlertid også at utviklingen ikke bare har gått i form av flere plasser, men også mot bedre omsorg. Mens de åndssvake tidligere ble betraktet som pleiepasienter, går en nå inn for å aktivisere dem på alle mulige måter for å få dem til mest mulig på egenhånd å klare seg i samfunnet.
        Prognosene går ut på at 3,3 promille av befolkningen, 13- 14 000 mennesker har behov for åndssvakeomsorgen, men med en aktiv behandling med sikte på sosial og arbeidsmessig attføring, vil mange av disse kunne klare seg i samfunnet, slik at den tid den enkelte trenger. Åndssvakeomsorgen kan reduseres til et minimum. Ved en effektiv utbygging av institusjonene regner en med å kunne redusere den gruppe som trenger behandling i institusjoner til 3 promille.
        Det er hittil investert 210 millioner kroner i åndssvakeomsorgen og av dette utgjør midler fra private og foreninger 44 millioner kroner.
        Sykehusdirektør Frost understrekte sterkt betydningen av trivselfremmede tiltak i åndssvakeinstitusjonene. De store sentralhjemmene burde ikke gjøres for store og pasientene burde samles i trivselsenheter ved at pasientavdelingene gjøres mindre. Som trivselsfremmende tiltak nevnte han barnehager, arbeidsterapi, verksteder av forskjellige slag, sportsaktiviteter og muligheter for hobbyvirksomhet. I Oslo fins det f.eks. et treningsverksted for åndssvake som faktisk konkurrerer med andre firmaer ved arbeidsoppgaver som f.eks. å montere enklere elektriske artikler.
        På Bakkebø er det nå ansatt en idrettsleder og det var foredragsholder meget tilfreds over.
        Sykehusdirektøren summerte opp det framtidige behov for institusjoner:
I dag er 3 000 åndssvake plassert i sentralhjem, mens det er behov for 5 400 plasser ved slike hjem. Denne utbyggingen vil koste 210 millioner kroner. I mindre åndssvakehjem, som etter foredragsholderens mening nå må prioriteres like sterkt som sentralhjem, er det plass til 1 600, mens behovet tilsier 2 000 plasser. Det fins 575 daghjemsplasser, mens det trengs 2 000 og det trengs 1 000 nye plasser i privat pleie og ettervern. De samlede investeringer som trengs beløper seg til 330 millioner kroner.
        Sykehusdirektør Fros kom til sist inn på den nye sykehusloven som kan ventes i løpet av 1969. han ga uttrykk for en viss uro for at den ville gi utbyggingen av åndssvakeomsorgen noe vanskeligere forhold enn nå.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til 330 mill trenges for å bygge ut åndssvakeomsorgen,03.10.1968

Bilde til 330 mill trenges for å bygge ut åndssvakeomsorgen,03.10.1968

Sykehusdirektør Frost, midt på bildet, fotografert under møtet i støttelaget.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.