Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Hvilke muligheter har mitt barn? 05.02.1972

Hvilke muligheter har mitt barn? Informasjonsbrosjyre om utviklingshemmede barn

Fakta

Datering:
1972-02-05
Perioder:
Før HVPU-reformen

Stavanger Aftenblad

Radioserien om psykisk utviklingshemmede barn har vært glimrende. Nettopp på slike områder viser radio og TV seg å være meget sterke media i informasjonens tjeneste. Mange foreldre er sikkert blitt stimulert av serien til bedre å ivareta sitt hemmede barns rettigheter. Mange har ikke vært klar over disse rettigheter. Det er meget vilkårlig hvorledes foreldre er blitt informert til dags dato. Ofte er barnets tilstand ikke en gang registrert før den skolepliktige alder er nådd. Betydningen av tidlig informasjon og tidlig behandling og opplæring, av foreldre som barn, ble sterkt understreket av overlege Lossius i seriens siste programpost. Men selv om rettighetene blir kjent. Så vil foreldre i mange tilfeller ennå oppleve at der hvor intet er, har selv keiseren tapt sin rett. Hjelpearbeidet er ikke på langt nær tilfredsstillende utbygget. Det gar radioserien avdekket tydelig nok. Men presset og kravet vil etter hvert tvinge fram en fortgang. Og forståelsen er utdypet, får vi tro, for at også disse barn hører samfunnet til og har rett til et liv med mening. Meget betimelig, i flukt med radioserien sender Sosialdepartementet i samarbeid med Rikstrygdeverket og Statens informasjonstjeneste ut en brosjyre «Psykisk utviklingshemmede barn». Den kan en få gratis ved sosial- og trygdekontorene i landet. Den er meget kort – og overfladisk – kan en med radioens Wenche Margrethe Myhre si. Om årsaker, om behandling og retten til opplæring og om økonomiske rettigheter. Men her er nyttige opplysninger om hvor foreldre skal gå for å presenter barnets rettigheter og hvem som har plikt til å rettlede og hjelpe, f.eks. Sosialkontor, områdeoverlege, skolepsykologisk kontor, familievernkontorer, skolestyret, trygdekontoret, fri rettshjelp, sorenskriver og ikke minst Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede Arbiensgate 1, Oslo 2. - Vær ikke redd for å benytte Dem av alle de tilbud som finnes. Er det noe De er i tvil om, så spør fagfolk, oppfordrer denne brosjyren fra Sosialdepartementet. Det er en ærlig brosjyre om «rigets tilstand». Det er ikke noen skrytbrosjyre – for interesserte turister. Det skinner tydelig igjennom at det behov foreldre og barn har på dette området, ikke dekkes i dag, dagsinstitusjon, hjelp og avlastning i hjemmet, noen å snakke med om problemene o.s.v. Slik blir brosjyren kanskje i første rekke en utfordring til Sosialdepartementet selv. Og til andre departementer med: For det står tydelig om de utviklingshemmede barns skolerettigheter blant annet: Etter spesialskoleloven har alle rett og plikt til skolegang i 7 år. I tillegg kommer rett og plikt til 3 års opplæring på framhalds- og yrkesskole. Dette er fortsatt dessverre i det vesentlige en papirbestemmelse. Også grunnskolelovens opplæringsrett og -plikt for barn med alvorlige former for psykisk utviklingshemming er fremdeles ofte mer teori enn praksis.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Hvilke muligheter har mitt barn? 05.02.1972

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.