Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

EN SKAM, 04.05.1972

EN SKAM

Fakta

Datering:
1972-05-04
Perioder:
Før HVPU-reformen

Romsdalsposten

EN SKAM er det at elever ved Lykkebo av en del av byens ungdom blir tilslengt hånsord når de ferdes på gater, kino osv. En del av eleve ved Lykkebo er nå flyttet inn i vernede boliger. Dette fungerer meget fint og er et pionertiltak for de psykiske utviklingshemmede, også sett på landsbasis. For oss som har opplevd å se hvordan de gjennom dette utvikler sin egen personlighet i en grad man for få år siden ikke trodde var mulig – er det derfor forstemmende å høre at unge mennesker i vår by ikke er nådd lenger i sin utvikling enn at de «hindrer» disse menneskene i å ferdes i byen. Den integreringsprosess som på landsbasis er i gang for de psykisk utviklingshemmede, lover godt for disse våre medmennesker. Et ledd i denne prosess er da også de seneste tiltak ved Lykkebo, som er gjort mulig ved et hards arbeide fra styret og personalets side. Den åpenhet som har hersket mellom Lykkebo og byens befolkning ellers – noe forøvrig byens aviser har bidradd til – har medført at både personalet og vi foreldre faktisk har vært så naive å tro at byens befolkning etter hvert var blitt så vant til å omgås utviklingshemmede at de betraktet disse mennesker som medmennesker. Jeg tror også at så er tilfelle for sikkert størsteparten av byens befolkning, hvilket har vært bevist ved flere anledninger, og dette har vi vært glade for. Desto verre er det derfor å høre når elevene på vei til og fra sitt hjem, blir tilslengt rampord og hånsord fra bl.a. en del av byens skoleundom, og at lignende og har skjedd på kinoen. Resultatet av denne rampete opptreden er nå at en del av elevene ikke lenger tør gå til og fra daghjemmet, de er redde – og må nå istedet transporteres i bil. Noen av den tør derfor heller ikke lenger gå på kino. På personalet som jobber med disse barn og ungdommer, og som utfører et strålende arbeid som har gitt virkelig positive resultater, virker en slik opptreden fra ungdomens side som et slag i ansiktet og er med og river ned alt det de har bygget opp gjennom lang tid. Jeg har sagt det før – og gjentar det nå – at jeg tror skolens folk, både ledelse og lærere her har en oppgave, en oppgave som på flere vis er like viktig som det arbeid de ellers utfører – nemlig opplysning og informasjon om psykisk utviklingshemning for elevene i grunnskolen, ungdomsskolen og gjerne også de høyere skoler. - Det er tydelig at dette er forsømt. Skulle de ha behov for hjelp til slik informasjon, kan de gjerne få det. Det går forøvrig et brevkurs om psykisk utviklingshemning nå – endel ungdom har iallfall tydeligvis hatt bruk for å gå et slikt kurs. Både vi foreldre til psykisk utviklingshemmede og personalet ved Lykkebo er skuffet og bitter, og jeg slutter som jeg begynte – dette er en skam å oppleve i år 1972. Thorleif. A. Leren

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til EN SKAM, 04.05.1972

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.