Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Uverdige boforhold ved norske åndssvakehjem, 29.05.1972

Utrolig at vi aksepterer dette: Uverdige boforhold ved norske åndssvakehjem

Fakta

Datering:
1972-05-29
Perioder:
Før HVPU-reformen

Agderposten

Uverdige boforhold ved norske åndssvakehjem ble dokumentert fra en landsomfattende kartlegging under årsmøtet i samordningsrådet for åndssvakesaken i Sarpsborg lørdag. Halvparten av klientene lever sitt dagligliv i avdelinger på mer enn 25 plasser og i soverom med minst fire senger. Hjemmene er så underbemannet at personalet i avdelinger preget av tung pleie må nøye seg med mindre enn to timer i døgnet pr. pasient, mens åtte timer er det ønskelige. Tredjedelen av barn og unge i internathjemmene blir ikke aktivisert i noen form for opplæring. - Det er et svelg mellom ideelle målsetninger og disponible ressurser, sa samordningsrådets formann, Gunnar Brekke fra Bergen, som selv er bestyrer for et åndssvakehjem. Han karakteriserte hverdagen for avdelingspleierne som fem timers hardt arbeid og resten resignasjon. Under fem prosent av de vel 5000 psykisk utviklingshemmede i internater bor i avdelinger med 12 plasser, som bør være absolutt maksimum. Mammutavdelingene ved våre andssvakehjem har resultert i tragikomiske nødløsninger med spesielle treningsavdelinger for måltider, personlig hygiene, knytting av skolisser osv. - Det er utrolig at vi går med på et slikt system når vi kjenner boligens grunnleggende betydning for all behandling av psykisk utviklingshemmede, sa bestyrer Brekke. Vi andre går da ikke ned på en arbeidsstue for å vaske og stelle oss, det gjør vi hjemme. Men i åndssvakeomsorgen driver vi arbiedsstuer for å lappe på skader som boligen daglig produserer.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Uverdige boforhold ved norske åndssvakehjem, 29.05.1972

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.