Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Bør en forhindre at åndssvake blir født? 04.08.1975

Bør en forhindre at åndssvake blir født? Spørsmålet tas opp i nordisk kongress

Fakta

Datering:
1975-08-04
Perioder:
Før HVPU-reformen

Stavanger Aftenblad

I hvilket omfang kan det forhindres at barn blir født åndssvake, og hvordan kan en forebygge at åndssvake utvikler seg til å bli åndssvake? Disse spørsmålene blir blant annet reist på den 15. nordiske kongress om psykisk utviklingshemming, som skal holdes i Århus i dagene 5.-7. august. I en forhåndsomtale til pressen sier forsorgssjef N.E. Bank-Mikkelsen ifølge Kristelig dagblad at spørsmålet om prevensjon og forebygging vil skape debatt. Overlege Ole B. Munch, Norge, sosiolog fil. kan. Mårten Søder, Sverige og en foreldrerepresentant fra Danmark, Agnete Schou, vil fra hver sin synsvinkel tale om disse brennende spørsmålene. Bank-Mikkelsen understreker at man i det danske forbundet til ivaretagelse av evnesvakes vel har den holdning at tilbud om abortus provocatus bør gis når det i svangerskapet kan forutsies ved fostervannsprøver at barnet vil bli psykisk handikappet. Det er en gammel oppfatning at åndssvakhet er en permanent tilstand: Men i dag vet man at også også den åndssvake har utviklingsmuligheter til det optimale eller hva hun eller han har i seg. Det betyr at man vil konsentrere seg om de helt små aldersgrupper og sette inn med en tidlig stimulering av det åndssvake barnet. Det er disse spørsmål den norske overlege B. Munch ifølge den danske avisen skal behandle på kongressen. Vi har spurt overlege Eyvinn Tveterås ved barneavdelingen på Stavanger sjukehus om hva han mener om abort når det kan være fare for at barnet kan bli født åndssvakt. Dr. Tveterås, som også er tilsynslege ved Nærlandsheimen, stiller seg både fra medisinsk og moralsk synspunkt betenkt til at man skal bekjempe eller forsøke å utrydde disse barna ved abort. Mongoloiditet kan man oppdage ved fostervannsprøver, fordi de mongoloide har 47 kromosomer istedet for 46. For å eliminere den kategorien , måtte man faktisk undersøke alle gravide kvinner. Det ville bli et kolossalt arbeid. En kunne begrense det til kvinner over 40 år som føder, fordi det er en betydelig økt frekvens hos eldre mødre. Men det er også sykdommer som ikke gir forandringer i fostervannet. Det kan foretas biokjemiske undersøkelser, for det finnes sjeldne stoffskiftesykdommer som gir seg utslag i forandringer i celler i fostervannet. Jeg synes imidlertid det er lite realistisk foreløpig å foreta slike omfattende undersøkelser, sier overlegen. Hovedvekten må ligge både på veldig god fødselshjelp og pediatrisk vern av barnet etter fødselen, en veldig nøye overvåking av barn som det har vært vansker med ved fødselen. Ved de større fødselavdelingene i landet er det tilknyttet barneleger som har ansvaret for de nyfødte. Selv om det har skjedd en stor forbedring i de siste 10-årene både med fødselshjelpen og overvåkingen av de nyfødte, så kan det på landsbasis gjøres en god del mer.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Bør en forhindre at åndssvake blir født? 04.08.1975

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.