Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Drepende enighet om tilbud til utviklingshemmede, 25.11.1987

-Drepende enhet om tilbud til psykisk utviklingshemmede -En drepende enighet, var den sarkastiske kommentaren til en av de over 50 fremmøtte i salen. Han hadde hørt på politikeres syn på omorganiseringen av helsevernet for psykisk utviklingshemmede. Fra 1991 skal det opphøre å eksistere en særomsorg for denne gruppen, kommunene skal overta ansvaret.

Fakta

Datering:
1987-11-25
Perioder:
Før HVPU-reformen

Asker og Bærums Budstikke

Hvor mye penger får Bærum kommune overført fra staten når dette skjer? Både pleie- og omsorgssjef Tor Høivik og representanter fra de politiske partiene stilte dette spørsmålet til møtet Bærumsgruppen av Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede arrangerte på Bekkestua bibliotek tirsdag. Alf Jakobsen, statsråd Tove Strand Gerhardsens personlige sekretær, kunne ikke svare konkret. Han viste til en odelstingsproposisjon som skal legges frem til våren der Regjeringen vil redegjøre for finansieringen både under og etter omorganiseringen. -Men flere midler enn i dag må tilflyte denne sektoren, kunne han generelt love. Av Særlige interesse for Bærum kommune som huser Emma Hjorths Hjem, var også hans presisering av begrepet hjemstedskommune: - Vi mener at institusjonskommunen i mange tilfeller også i praksis vil bli den fremtidige bostedskommunen når psykiske utviklingshemmede nå skal gis tilbud utenfor institusjonene. Alf Jacobsen fremhevet som en av fordelene ved den forestående omorganiseringen, at dagens gråsoneområder mellom det kommunale og fylkeskommunale ansvar fjernes eller i alle fall reduseres. Men Tor Høivik fryktet at en del gråsoner fortsatt vil eksistere fordi stortingsmeldingen som nettopp ble vedtatt av Stortinget, fortsatt tillegger fylkeskommunen ansvaret for spesialisttjenester. Derfor ville det være en fordel om en så stor kommune som Bærum, også får ansvaret for disse tjenestene, sa han. Pleie-og omsorgssjefen poengterte at det i en overgangsperiode vil være nødvendig med betydelige ekstrabevilgninger hvis intensjonene i stortingsmeldingen skal oppfylles. Men til neste år kunne han tvert imot kun konstatere at finansrådmannen foreslår innstramminger på oppimot 12 millioner kroner på poster som yter tilbud til psykisk utviklingshemmede. Bjørn Krogsrud, Venstre, var mer opptatt av å gi et bedre tilbud til de psykisk utviklingshemmede som bor hjemme i Bærum i dag, enn å sette alle midler inn på å gi Emma Hjorts-pasienter et nytt boalternativ med det første. - Hjemmeboende psykiske utviklingshemmede har så store udekkede behov i dag at vis vi kan få store problemer hvis vi ikke først gir dem et bedre tilbud, før vi nedlegger Emma Hjorts Hjem, sa han og fikk støtte både fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet. Kari Husøy fra KrF grep dessuten fatt i Alf Jakobsens uttalelse «Ingen skal skrives ut fra en institusjon før de har fått tilfredsstillende tilbud utenfor». Husøy korrigerte dette til et bedre tilbud utenfor institusjonen. Representantene fra de ni partiene som deltok i panelet, var alle så enige med hverandre i sine innlegg at møtelederen fant grunn til å påpeke at det hadde partiene vært de siste 20 årene uten at det kunne merkes i tilsvarende grad på tilbudet til psykisk utviklingshemmede.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Drepende enighet om tilbud til utviklingshemmede, 25.11.1987

Bilde til Drepende enighet om tilbud til utviklingshemmede, 25.11.1987

Alle tre ser fram til at kommunene fra 1991 skal overta hovedomsorgen for psykisk utviklingshemmede, men de understreker samtidig at sektoren nå må tilføres mer midler. Fra venstre Tor Høyvik, leder for Bærumsgruppen for Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede, Tove Grindhaug, og Alf Jakobsen

Foto: Anita Østereng

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.