Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Landeskogen

Landeskogen ligger i Grendi ved Byglandsfjorden i Setesdal, og var i drift som institusjon for mennesker med utviklingshemming i perioden 1962 –1991. På eiendommen ble det første statsbygde tuberkulosesanatoriet i landet reist i perioden 1912-17, og i 1962 overtok Diakonforbundet stedet for å drive det som hjem for utviklingshemmede.

I 1960 var Diakonforbundet og Helsedirektoratet i dialog angående planer om at Landeskogen skulle bli åndssvakehjem under Diakonforbundet. Helsedirektoratet foreslo at det daværende tuberkulosesanatoriet skulle overdras til Diakonforbundet og at hjemmet skulle administreres av styret for Nærlandheimen.

Etter at styret hadde vært på befaring på Landeskogen, lages det utkast til avtale mellom departementet og Diakonforbundet, der en mener det kan la seg gjøre å ha en samlet medisinsk og økonomisk administrasjon for de to hjemmene. I praksis ville dette blant annet si at pasientene ved Landeskogen ble uttatt av Nærlandheimens overlege og forstander. Det ble ansatt en egen forstander underlagt Nærlandheimen, da ”Landeskogen Åndssvakeheim blir så vidt stor og kommunikasjonsmessig ligger så vanskelig til”. Det ble planlagt 130 plasser og Nærlandheimens styre skulle ha to møter årlig på Landeskogen.

Sanatoriet ble nedlagt i 1961, da de gjenværende pasientene ble overført til lungeavdelingen ved sentralsykehuset i Kristiansand. Da hadde det allerede i lengre tid pågått ominnredningsarbeider. Østfløyen var på det nærmeste klar til innflytning og det var bygd ny funksjonærbolig. Mange regnet at det ville gå med en million kroner til oppussing. Utstyret ble totalt fornyet, det ble malt og snekret overalt, vegger ble slått ut og alt satt i stand til å motta pasientene.

11. januar 1961 godkjente departementet diakon Torrey L. Ullerø som bestyrer ved Landeskogen. 11. januar 1962 ble det holdt overtagelsesforretning på Landeskogen. Fra 1. januar var stedet drevet som hjem for åndssvake og underlagt sentralanstalten Nærlandheimen.

Høsten 1962 var det i alt kommet 47 kvinner og menn i alderen 15-60 år, og det meste av personalet var på plass. Det daglige legetilsyn ble overdratt distriktslegen i Bygland, men områdeoverlege Wefring hadde overoppsynet.

7. november 1962 opprant innvielsesdagen. Alt var nå på det nærmeste ferdig, bare noen tekniske detaljer sto igjen. Blant de nærmere 100 gjestene var økonomidirektøren i Helsedirektoratet, fylkeslegen i Vest-Agder og domprost Sigurd Gundersen. Gjestene samlet seg i den store nyoppussede dagligstuen, som i følge kilden var ”hyggelig og smakfullt møblert”. Etter middag og flere taler erklærte domprosten stedet innviet til Guds ære og nedba Guds velsignelse over det.

Etter et par års drift hadde Landeskogen 137 beboere og en betjening på 68. Man hadde gradvis innført arbeidsterapi, og ca 50 av pasientene var i full virksomhet med ulike former for håndarbeid. På en julemesse i Kristiansand vakte Landeskogen oppsikt for sine mange vakre arbeider. Et par år senere, i 1966, ble det solgt varer for 10 000 fra arbeidsstuene på julemessen i Kristiansand. Dessuten deltok pasientene i arbeidet på kjøkkenet, i vaskeriet og i gartneriet.

Det var heller ikke få som gikk på ski på vinteren, og det årlige skirennet var en stor begivenhet. I den store møtesalen samlet man seg hver søndag til gudstjeneste, og en del av pasientene gikk til gudstjeneste i Årdal kirke.

I 1967 hadde man fire arbeidsledere og skulle ansette en femte i uteterapien. Det godkjente budsjettet var på 24 millioner kroner. 1968 hadde institusjonen 180 voksne beboere, og institusjonen var lenge den største og viktigste arbeidsplassen i Bygland kommune. Foruten den store hovedbygningen var her blant annet styrerbolig, søsterhjem, mindre boligavdelinger kalt Skogtun og Landely, arbeidsstue, snekkerverksted, maskinverksted, materialbu/sag, stabbur, låve, en tomannsbolig og en firemannsbolig.

I 1972 var antallet beboere sunket til 139, men man ønsket å redusere til 90. På denne tiden hadde institusjonen ca. 74 hele stillinger, og mange fra distriktet hadde sin arbeidplass her. I en artikkel i Kristiansands Avis skryter bestyrer Stapnes over naboskapet til bygda.

I 1974 ble Landeskogen fristilt som en selvstendig instutusjon og skulle ikke lenger være underlagt Nærlandheimen, men det var fortsatt Diakonforbundet som sto for driften. Aust-Agder fylkeskommune overtok ansvaret for institusjonen tidlig på 1980-tallet.

I 1991 var Landeskogen hjem for om lag 75 utviklingshemmede. Mange av dem ønsket å fortsette å bo i kommunen etter reformen. Etter nedleggelsen overtok Bygland kommune eiendommen fra Statsbygg, og stedet har vært brukt blant annet som flyktningemottak i regi av Norsk Folkehjelp.

I dag er det flere ulike virksomheter som holder til her, blant annet Setesdal bunadsenter, et kommunalt dagsenter for personer som sliter med psykisk helse, og et botilbud for mennesker med rusrelaterte problemer i regi av Filadelfiamenigheten i Kristiansand. Kommunen forsøker å få flere virksomheter til å etablere seg på den store eiendommen, som har en total bygningsmasse på ca 7.600 m2 fordelt på 17 bygninger.

Kilder:
Nærlandheimen gjennom 25 år 1948-1973. Av journalist Agnes Ugland Vaaren.
Diverse nettsteder 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Landeskogen

Postkort fra Landeskogen sanatorium 1919. Hovedbygningen ble tegnet av arkitekt Kristian Hjalmar Biong fra Oslo.

Bilde til Landeskogen

1)Hovedbygning 2)”Landely” 3)”Skogtun” 4)Bestyrerbolig 5)Søsterhjem 6) 2mannsbolig 7)2mannsbolig 8)Grisehus 9)Vedskjul 10)Transformator 11)Stabbur 12)Arbeidsstue 13)Snekkerverksted 14)Maskinverksted 15)Garasjer 16)Materialbod/sag 17)Garasje

Foto: Situasjonsplan 1992

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.