Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Østerbo

I 1961 ble Østerbo sentralhjem etablert med Eleanor Hofgaard som styreformann. Hofgaard var en ildsjel som allerede i 1951 startet arbeidet med å få bygget et slikt hjem gjennom «Fylkeskomitéen for åndsvakesaken i Østfold».

Fakta

Som en konsekvens av Sykehusloven ble Østerbo i 1970 overtatt av Østfold fylkeskommune. Østerbo sentralhjem ble utbygget til 42 bygninger, med areal på 16.000 kvadratmeter, og hadde en periode over 160 beboere.

1989 hadde Østerbo sentralhjem 119 beboere fra 30 kommuner, 340 ansatte - herav 37 lærere. HVPU-reformen som ble innført to år senere førte til at kommunene bygde boliger og integrerte Østerbos beboere der andre folk bodde, og ikke i et eget lite samfunn 17 km fra Halden sentrum.

I dag er stedet gjort om til Østerbo Evangeliesenter, Stiftelsen Pinsevennenes Evangeliesenter største hjem. Senteret har plass til mer enn 150 beboere til enhver tid, fordelt på flere paviljonger. 
 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

liv berger
takk for mine over 20 lærerike år jeg fikk jobbe på østerbo.jeg har mange fine mennesker og minner.selv om dagene kunne by på utfordringer-gledet jeg meg å gå på jobb
4.1.2011
Jørn Nilsen
Østerbo var en "moderne" sentralinstitusjon med mange små enheter i en vakker natur. Som fritidsleder der i over 10 år opplevde jeg å bli kjent med mange beboere og deres pårørende som gir minner for livet.
11.8.2011

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.