Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Forferdelige beskyldninger om mishandling, 13.01.1949

Forferdelige beskyldninger om mishandling av åndssvak gutt

Pleiefaren jaget ham ut i sludd og storm blodig og forslått

Anmeldelse til lensmannen i distriktet

Fakta

Datering:
1949-01-13
Perioder:
Før HVPU-reformen

"Folkeviljen", Harstad

        Etter hva Folkeviljen erfarer, er det kommet anmeldelse på en mann i ditriktet som har en 23-24 årig åndssvak pleiegutt. I anmeldelsen rettes det alvorlige klager mot pleiefaren. Det heter bla.a. at gutten flere ganger er mishandlet. Siste gang var den 17. desember. Da jaget pleiefaren gutten ut blodig og forslått i tynne klær i sludd og storm. Han ble jaget ut om formiddagen, heter det. Om kvelden ble døren stengt og gutten måtte gå ute hele natten. Anmelderen sier at det ikke kan gå upåtalt lenger og ber lensmannen gripe inn.
        Brevet fra anmelderen er sendt distrikslegen til uttalelese, og han sier at gutten kan være stygg i munnen, men han er helt ufarlig og snill.
        Folkeviljen har hatt en samtale med lensmannen i vedkommende distrikt. Han opplyser at saken ennå ikke er ferdig etterforsket, men han regner med at den blir det om kort tid. Lensmannen vil på det nåværende tidspunkt ikke si noe om berettigelsen av anmeldelsen, da vedkommede mann som er anmeldt ennå ikke er avhørt.
        - Men, føyer lensmannen til, skulle det vise seg at beskyldningene er riktige, må det få konsekvenser. Er de ikke riktige, er det et spørsmål om det ikke må få konsekvenser for anmelderen.
        Folkeviljen ønsker ikke å nevne navn eller sted i denne sak før det er grundigere undersøkt og det er på det rene om beskyldningene er riktige.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Forferdelige beskyldninger om mishandling, 13.01.1949

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.