Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvakeforpleiningen, 13.01.1949

Åndssvakeforpleiningen

Fakta

Datering:
1949-01-13
Perioder:
Før HVPU-reformen

"Folkeviljen", Harstad

        På et annet sted i dagens avis bringer vi en melding om alvorlige beskyldninger om mishandling av en åndssvak gutt. Vi kan ikke på det nåværende tidsounkt si noe om beskyldningene er riktig eller ikke, men det rører ved et svakt punkt i den norske sosialforsorg.
        I lange tider har det vært vanlig å sette bort åndssvake til forpleining hos sånne folk som ville ta på seg arbeidet. De fleste av disse pleieforeldrene er nok også snille, men det sier seg selv at de åndssvake kan komme til folk som ikke egner seg til å passe den slags syke. Hele ordningen er meget utilfredsstillende. – Den kan friste folk som trenger billig arbeidshjelp til å ta til seg åndssvake, og det er meget vanskelig for forsorgsvesenet og de som har med sakene å gjøre å vite på forhånd hvordan de syke vil bli behandlet. – Vi husker vel Gabriel Scotts roman ”De vergeløse”. Der var saken satt på spissen, men den gav et rystende bilde av hvordan forledreløse barn av fattigfolk ble behandlet. Vi er kommet lengere i dag, men vi har alt for få hjem til å ta seg av åndssvake. Vi kjenner til at sosialdepartementet arbeider med disse ting, men det må gjøres fortgang med saken.
        Som det nå er blir bare de som er mest syke og ikke har hjem plasert hos private, mens andre som på en måte kan klare seg selv må fortsette å være hjemme. Enkelte av disse hjem er ikke egnet til å hjelpe de åndssvake, men kan tvert imot forverre deres forhold.Vi har slike tilfeller i Harstads umiddelbare nærhet.
        Så lenge vi ikke har åndssvakehjem nok til å få plasser til alle de som av hensyn til seg selv og andre burde være der, må det utvises den aller største forsiktighet ved valg av pleieforeldre. Det må også bli slutt på at når forsorgsvesenet i en kommune ønsker bortsatt en gutt, averteres det at han er sterk og kan delta i arbeide. De åndssvake skal ikke auksjoneres eller selges. De har krav på samme rettferdige behandling som alle mennesker i samfunnet, og det er myndighetenes plikt å påse at de får det. Avertering om hvor sterk og flink vedkommende er til å arbeide frister til misbruk.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.