Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Et framsteg for åndssvakeforsorgen, 09.04.1949

Et framsteg for åndssvakeforsorgen: Stor oppslutning om Bergen Støttelag for åndssvake som ble konstituert i går

”Ansvaret kan ikke skyves bort for vår egen, og for de åndssvakes skyld”

Fakta

Datering:
1949-04-09
Perioder:
Før HVPU-reformen

Bergens Arbeiderblad

        Med den nye åndssvakeloven ser det ut til at vårt lands behandling av de åndssvake omsider vil komme på høyden med den som alt er gjennomført i våre naboland.
        Gjennomføringen av loven er imidlertid ikke en statsoppgave alene, slik som den tidligere lov var det. Den tidligere loven la hele ansvaret på staten, og gav dermed et smutthull og soveputer for likegyldige kommuner som kvidde seg for å ta saken opp. Den nye loven deler ansvaret mellom stat og kommune, og forutsetningen for at den kan gjennomføres er at alle enkeltmennesker støtter opp.
        Dette blir nå gjort i Bergen gjennom det Støttelag for Åndssvake som ble konstituert på et møte i går i bibliotekets foredragssal, men Brynjulf Bertelsen som formann og følgende styremedlemmer: Styrer ved Kalmargaten skole, Lars Hauge, inspektrisen for for utastte i Bergen, fru Alfhild Utne-Riisøen, sekretær Falcke ved Forsorgsvesenet, herr Heggernes (representant for foreldre) og frk. Gudny Aadland ved fylkeskontoret.
        Bergen Støttelag har til formål å yte økonomisk og annen hjelp til den private og offentlige forsorg av åndssvake. En hovedoppgave er å samle inn midler til innkjøp og drift av hjem for åndssvake i Bergen og å søke samarbeid med de omkringliggende distrikter og fylker til opprettelse av et Vestlandets sentralanstalt for åndssvake. Støttelaget vil dessuten oppmuntre til stiftelse av lignende støttelag i Hordaland, Sogn og Fjordane fylker og samarbeide med dem.
        I det siste året har det vist seg at vi her i Bergen er begynt å våkne opp til ansvar for de åndssvake. Og dette må en vel i første rekke takke fru Alfhild Utne-Riisøen for, som i sitt arbeid for de utsatte, i første rekke har konsentrert seg de åndssvake, og har vært utrettelig når det gjelder å spre opplysning om de forhold disse lever under. I sitt innlegg i går rettet hun igjen en sterk appell til den enkelte i den fullsatte salen, ved å fortelle ganske enkelt om det hun ser til daglig under arbeidet sitt.
        Overlege dr. Munch, som ga redegjørelsen for åndssvakesaken, poengterte sterkt at det enkelte menneske i dag kan ikke skyve ansvaret fra seg og si at dette er problemer som ikke angår oss. Vår holdning overfor mennesker som ikke står på høyde med oss selv er avgjørende for vår egen mentalhygienisk sunnhet, og hvis vi ikke følger ansvarets krav kan det få skjebnesvangre følger, også for oss selv. Støttelaget bør få oppslutning av alle som har slått fra seg den falske innstillingen, og medlemmene vil få oppgaver ikke bare overfor det mishandlede mindretall de åndssvake utgjør, men også overfor våre andre medmennesker.
        Det var også innlegg av Lars Bauge og Brynjulf Bertelsen. Etter innleggene var ordet fritt, og fru Sem Svendsen grep det: Hun takket for at noen endelig har tatt initiativet til arbeid for de åndssvake. Hun ville støtte opp om det av alle krefter, og påpekte at dette burde være en særlig oppgave for kvinnene, da det som fru Utne-Riisøen understreker, er jemmene som lir og særlig mødrene, under de nåværende forhold.
        Som varamann til styret ble disse valgt: stadsfysikus Øksnevad, skoleinspektør Vatne, rådmann Walter, herr Monsen og fru Elise Rognaldsen.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Et framsteg for åndssvakeforsorgen, 09.04.1949

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.