Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Barn som aldri burde vært født, 20.04.1949

Barn som aldri burde vært født

Fakta

Datering:
1949-04-20
Perioder:
Før HVPU-reformen

Arbeiderbladet, Oslo

        - Jeg kan ikke skjønne at disse menneskene har skyld i noe av dette. Det skulle jo være samfunnet som hadde grepet inn.
        Den unge moren var rystet. Jeg hadde fortalt henne litt om det vi lar hende, uten å bruke de lovene vi har for å hindre det.
        En kvinne med en intelligenskvosient på omkring 60 – en kan kanskje si det normale er 100 – har 7 barn med 7 forskjellige menn. Barna er spredt rundt omkring i landet. Undermålere alle – overlatt til samfunnets omsorg. Hun treffer en mann i en båt, på en landevei, bak et bedehus. Det er opprinnelsen til 3 av barna. Tyskerne fikk også en sjanse hos henne. – En annen kvinne har 3 barn, alle dypt åndssvake. Lever sammen med de verste lassiser. Mannen i fengsel. Først da hun skal ha sitt fjerde barn blir det grepet inn. – En undermåls kvinne lever sammen med en mann som har vært sinnsyk, og vil gifte seg med ham. Levde før sammen med en tater. Alltid hatt hjelp av forsorgsvesenet. Hun har 7 barn i og utenfor ekteskap. – En kvinne er straffet flere ganger. Hele familien er lavtstående. 14 år gammel er det første av barna i full ferd med å føre slekten videre. – En mann gjør gjentatte voldtektsforsøk mot sin mor. – En annen mann forgriper seg på et barn. – En lavtstående mann lever sammen med sin åndssvake datter og får barn med henne etterat hans kone er kommet på sinnsykehus. Da han slapp ut fra fengslet etter dette, forgrep han seg på barn. – Et ektepar der kvinnen har en intelligensalder på 6 år og mannen på 10, har 3 barn. – Og slik kunne en fortsette.
        - Er det fremdeles motstand mot steriliseringsloven, spør jeg helsedirektøren, dr. Karl Evang, som også er formann i steriliseringsrådet.
        - Det er ikke noen utpreget motstand, men det er i alle fall en stor slapphet i å bruke den mange steder. Folk forstår ikke betydningen av den. Det er jo absolutt fornuftsstridig at vi her i landet hvert år skal koste store summer på å underholde individer med arvelige sykdommer. Barn som aldri burde vært født.
        Vi har planer om å revidere loven nå. Gjøre den enklere. Når vi spør hvorfor de ikke bruker loven, svarer enkelte at det er så vanskelig med alle disse erklæringene og vergene og alt det der. Vi som arbeider med loven daglig syns den er grei. Men vi må altså da få gjort den enda enklere.
Jeg håper det engang blir etablert en sånn ordning at hver gang noen ansvarlig instans støter på et barn med utpregede arvelige sykdommer, blir det automatisk satt i gang undersøklser om vedkommende foreldre er oppmerksom på situasjonen, og om de fortseter å få barn. Det er det som delvis mangler nå.
        Elsa Bøhmer Heen er sekretær i steriliseringsrådet og sitter altså også midt oppe i det. Jeg nevner kvinnen som har en iq. på 42, og som er gift og har 7 barn. Alle evnesvake.
       - I et sånt tilfelle er det jo rart at ikke vergerådet eller de offentlige myndigheter tar affære før, sier hun.
        - Men distriktslegen?
        - Ja, naturligvis, distriktslegen også. Men det er ikke bare han som er den skyldige. Det er de som ser at det ene barnet kommer etter det andre. Jeg går ut fra at en god del av disse barna blir vergerådsbarn, og jeg synes vergerådet er nokså forpliktet til å gripe inn når det ene etter det andre barnet blir tatt. Det ville jo heller ikke være så forferdelig rart om jordmora, som ser hva slags mor barna har, også tok affære. Eller om vedkommende lege prøvde å få henne sterilisert i forbindelse med fødselen, i tilfelle hun blir lagt inn på en offentlig klinikk. Det var jo også ganske rimelig.
        - Hva med politiet? Griper de inn i disse sakene?
        - Hvis politiet får en sedelighetsaffære, og det viser seg at vedkommede som har begått den er lavtstående, er det i grunnen nærliggende at de der prøver å få vedkommende kastrert. Det er svært ofte påtale blir unnlatt når vedkommemde går med på det, og så blir det som regel en sikringsaffære, som blir betraktelig lemfeldigere enn når han ikke lar seg kastrere. Da blir han ofte satt i privatforpleining på landet, ellers blir det lukket anstalt.
        Fru Heen nevner som eksempel en høyere politiembetsmann som øyeblikkelig griper inn i slike saker, og vender seg til Helsedirektoratet når det gjelder lavtstående gutter som forgrper seg på piker.Han ba en gang om å få 250 opplysningsskjemaer som han sendte rundt i sitt distrikt.
        - Kommer det mange søknader fra normale mennesker om sterilisering?
        - Ja, jeg syns vi begynner å få temmelig mange slike. Svært ofte er det slitte husmødre, som på medisinsk grunnlag griper sterilisering som en varig prevansjon. Alle slike saker blir forelagt Helsedirektoratet.
         - Hvorledes er virkningen på dem som blir sterilisert? spør jeg overlege i psykiatri, Chr. Lohne-Knudsen.
        - De blir befruktningsudyktige. Man ser som oftest ikke noen vesentlig psykisk forandring. Gifte seg, kan de likevel. Resultatet av kastraksjon er tvilsomt når et individ passerer 30 år. Når det passeres 50, er det høyst tvilsomt. Hvis sterilisering utføres hos en mann, kan han høyst være befruktningsdyktig et par-tre dager. Eter den tid er det utelukket, hvis det da ikke er feil ved behandlingen.
        - De åndssvake og lavtstående får vel lavtstående barn?
        - Det er gjerne de mildere former av åndssvakhet, iq. fra 55 til 75, som er arvelig. Hvis begge foreldre er lavtstående, blir det i 85-100 prosent åndssvake barn. En mener at de enda lavere grader kan være hjerneskader ved fødsel, betennelse i hjernen de første leveår osv., og da er åndssvakheten ikke arvelig.
        - En meget stor del av dem som steriliseres her i landet, kommer fra meget dårlig miljø, sier dr. Bård Brekke. Mange av dem står forholdsvis lavt og er dessuten etisk lavtstående. Jeg er ikke i tvil om at personer med en iq. under 75 bør en ha adgang til å sterilisere etter at et råd har uttalt seg om det.
        - I en del tilfeller får vi søknad – fra psykisk normale – om sterilisering, som vi ikke syns bør innvilges. Vedkommede bør bruke prevensjon, fortsetter dr. Brekke. Imidlertid viser det seg at en meget liten del av landets leger overhodet er i stand til å gi undervising i prevensjon. Og mødrehygienekontorer finnes det altfor få av her i landet. Økonomiske forhold stiller seg også hindrende i veien for at kvinner kan foreta reiser for å få slik undervisning. I den anledning har en tenkt på en mulighet av at en av assistentlegene ved Helsedirektoratet kunne reise rundt og gi undervisning i prevensjon, ikke bare til disse bestemte kvinnene som her kommer på tale, men også forsøke å få legene med i dette arbeidet.
        - - -
        Det er ikke bare det at åndssvake og lavtstående mennesker uhindret får lov til å sette barn til verden, men kirken eller samfunnet gir dem også sin velsignelse til det. Det hendte at en prest satte bukkeben en gang, og forela spørsmålet for justisdepartementet. Resultatet var at hvis vedkommende kunne umyndiggjøres, kunne det settes en stopper for det på den måten. Hvis ikke, kan en ikke nekte en åndssvak å gifte seg.
        - Jeg har ennå aldri vært ute for det spørsmål, sier byfogd Scheel. – Og jeg har vært byfogd i snart 4 år.
        - Men hvis nå byfogden fikk et slik par?
        - Jeg kan ikke si øyeblikkelig hva jeg ville gjøre. Jeg ville antagelig konferere med departementet om jeg skulle vie dem eller ikke. Det står i § 5 i ekteskapsloven at den som er sinnsyk, ikke må inngå ekteskap. Hvis vedkommende åndssvake er umyndiggjort, må han ha samtykke av vergen. Er det barn som ventes, er det jo alltid godt å legitimere barnet.
        - - -
        I Danmark er det ved lov bestemt at åndssvake må la seg sterilisere før de inngår ekteskap. 
                                                                                               R. H.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Barn som aldri burde vært født, 20.04.1949

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.