Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Rehabiliteringen av evnesvake en samfunnsoppgave, 07.11.1953

Rehabiliteringen av evnesvake og vanføre en samfunnsoppgave
sier den kjente fylkeslege og idrettsmann, Sindre Lunde, Hamar, som idag fyller 60 år

Fakta

Datering:
1953-11-07
Perioder:
Før HVPU-reformen

Aftenposten

        Hjemme hos fylkeslegen Sindre Lunde på Hamar står idrettspokalene oppmarsjert på bokreoler, på flygelet og hvor det kan være plass. Vi henter en fra rekken, 1. premie i langrenn i Asker i konkurranse med Thorleif Haug, 1917. En annen pokal bærer innskriften «beste lengdeløper fra byene», den representerer en 1. premie i Holmenkollen hvor den engang stud. med. Sindre Lunde representerte Studentenes Skiklubb, hvis formann han har vært. Efter 10 internasjonale seire har han medaljen for «fortjenstfull roing».
        Meget sølv har Sindre Lunde hentet fra Landsskyterstevnene og østerdalsskytternes egen vandrepokal, som må erobres tre ganger ble hans «til odel og eie» i 1917. Til og med oppnådde han ved samme anledning, en «damenes pokal».
        —For stilen, hr. fylkeslege?
        —Jeg husker det ikke, lo fylkeslegen. Jeg måtte legge konkurranseidretten på hyllen allerede i studietiden, treningen tok for meget tid. Da jeg kom ut i praksis tillot heller ikke tiden så sterk trening, men naturligvis er jeg fremdeles fortrolig med ski og rifle. Min dag begynner vanligvis med de nødvendige oppmykningsøvelser på matten foran radioapparatet, tilføyde han, noe hans atletskikkelse syntes å bekrefte.
        Fylkeslege Sindre Lunde som idag fyller 60 år — for øvrig i Oslo hvor han deltar i årets fylkeslegemøte — er født i Trysil. Der begynte han sin legegjerning og var hjembygdens kommunelege fra 1922 til 1924. I årene 1925 til han overtok fylkeslege-embedet i Hedmark i 1934, var han distriktslege ved i Tolga det begynte — byggeriet.
        — Det har nok sin riktighet, innrømmet fylkeslege Sindre Lunde, min kone og jeg har virkelig bygget sykehus i Tolga, i vår ungdom. Uten penger til å begynne med.
        —Jeg hang bak på motorsykkelen hans støtt i de årene, innskjøte fru Ingeborg Lunde, måtte også assistere ham ute i distriktet.
        —Hvordan vi fikk penger inn? Vi dannet bl.a. et orkester fortale fylkeslegen som selv spiller cello, og reiste opp- og nedover dalen og gav konserter. Da vi ifjor besøkte Tolga under «utflytterstevnet» der, fikk vi samlet tre av den gamle garde, foruten meg. Kvartetten øvet i en time — og gav så noe som skulle være en konsert.
        — Alle grender i distriktet deltok i reisningen av sykehuset, gjenopptar fru Lunde tråden, alle gav, noen gav ull, helt ned til et kilo, enkelte gav tømmer, andre gav dagsverk. På de forskjellige gårdene ble det laget bestemt utstyr til sykehuset, på enkelte gårder senger, på andre stoler, bord osv. kvinnene vevet gardiner, laken, håndklestoff.
        —To år efter stod sykehuset der, det var vel i 1930, sa fylkeslege Lunde, og ordføreren overtok det som bygdens egen gave — med 4000 kroner kontant på toppen. Det har 21 senger og egen tuberkoloseavdeling.
        Fylkeslege Lunde er tuberkulosespesialist. I de årene han har virket i Hedmark, er tuberkulosen drevet helt tilbake. Bare tre av Sanitetsforeningens tuberkulosestasjoner nu i drift, 15 er nedlagt som overflødige.
        — Av disse er tre forløbig innredet til åndssvakeanstalter, opplyste fylkeslegen, en fjerde skal bli gamlehjem. Det er meget viktig å fri gamlehjemmene fra det åndssvake belegget. Vi underhandler også både med både Oppland og Hedmark fylker om reising av en sentralanstalt for begge fylker, for å få de åndssvake vekk fra gamlehjemmene.
        Fylkeslege Lunde håper at oppførselen av en ny boligblokk for gamle, enslige og ektepar, kan bli påbegynt i Hamar over jul. Den er planlagt med 84 leiligheter som allerede er disponert. Derved vil 34 store leiligheter i byen bli frigitt til yngre familier med barn.
        Husleien i «Parkgården» som den nye blokk skal hete, blir 60-70 kroner pr. måned. Hver leilighet blir moderne utstyrt og inneholder kjøkken, bad, samt ett eller to rom. Husbanken skal, med kommunen som garantist, finansiere oppførselen. Hamar private gamlehjemsforening, som fylkeslegen er formann for, stiller 200 000 kroner til disposisjon for bygget. Ferdig oppført vil det koste 1,8 millioner kroner.
        Mange oppgaver er løst i Sindre Lundes tid som fylkeslege i Hedmark. For eksempel «Hedmarksplanen av 1935» som ble mønster for planleggingen av landets skoletannklinikker. Fylkeslegen drev planen igjennom i fylkestinger som støttet med en «knesettings-bevilgning» på 7000 kroner. Det må ha vært ved den anledning fylkesmannen uttalte at han kjente ingen der som fylkeslegen kunne «koke suppe på en spiker».
        Det ble mer «spikersuppe». Fylkeslegen ble formann i byggekomitéen for Østlandske Vanførehjems utvidelse, første byggetrinn ble fullført 1949, lille juleaften, med plass til 60 pleiepasienter, og byggetrinn II — poliomyelittavdelingen for efterbehandling, vil snart være en realitet. Et barnehjem er reist i Vang, et hjem for cerebral paresebarn er under planlegging i Sanitetsforeningen.
        —Jeg er nemlig også medlem av Norske Kvinners Sanitetsforening erklærte fylkeslegen, det er vel ikke mange mann som kan rose seg av det?
        —Hvordan planene lar seg realisere? Det skyldes «teamwork» svarte fylkeslegen, poenget er å finne frem til de rette personer. Jeg er bare skytebasen å regne for, som roper «varsku» og løper. Når skuddet er gått, kommer alle de andre til, og rydder opp. Og fylkeslegen nevnte institusjoner og enkeltpersoner som hjelpsomme, dyktige deltagere i dette «teamwork».
        Vi avsluttet besøket hos fylkeslege Lunde med en visitt hos beboerne på Olsrud utenfor Hamar, gården som fylkeslegen kjøpte sammen med en venn, en bonde i Vang, og omdannet til hjem for åndssvake, også et eksempel på «teamwork». Staten og kommunen har nu drevet hjemmet i halvannet år. Seksti pasienter av kategorien «oligofrene» («litet sinn»), eller «evnesvake» som fylkeslegen foretrekker for uttrykket «åndsvak», kom og ville hilse på ham. Sindre Lunde kjente åpenbart hver enkelt av dem, og de kjente åpenbart ham.
        En ung gutt førte legen til vevstolen og viste stolt sitt verk den dagen — og mottok omgående en mynt og et varmt smil som honorar. En kvinne med sterkt defekte hender pekte på oppvasken hun nettopp hadde fullført og nøyet seg med å smile, for hun hadde vanskeligheter med artikuleringen.
        En yngre mann sang «Ja, vi elsker» til eget gitarakkompagnement, tekstuttalen var ikke alltid iorden, men musikaliteten var der. Han bukket lykkelig for applausen.
        —Vår oppgave er å rehabilitere alle disse ulykkelige, sa fylkeslegen ved avskjeden, gjøre dem best mulig skikket til å finne en bedre plass i samfunnet. Begge parter vil vinne på det, samfunnet i form av innvunne arbeidsdager, pasientene i form av større lykkefølelse.
        Rehabilitering og — om nødvendig — omskolering til et annet yrke for eksempel etter poliomyelitt, er en av våre største samfunnssaket. Samfunnet må heller ikke glemme at også gamle, friske mennesker ennu ofte kan utføre nyttig arbeide, og ør få anledning til det.
Sindre Lunde ble i 1931 tildelt Schjelderups gullmedalje for videnskapelige arbeider.
                                                                             Anders Finsland

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Rehabiliteringen av evnesvake en samfunnsoppgave, 07.11.1953

Bilde til Rehabiliteringen av evnesvake en samfunnsoppgave, 07.11.1953

Eksteriør fra Olsrud gård utenfor Hamar, hvor fylkeslege Sindre Lunde har opprettet et virkelig hyggelig hjem for samfunnets evnesvake. Olsrud åndssvakehjem som har vært i drift halvannet år nu, har for tiden 61 pasienter av alle aldrer, kvinner som menn. Det er fylkeslegens plan å flytte de kvinnelige pasienter til et annet hjem. så snart midlene er skaffet tilveie for dette.

Foto: Normann

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.