Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Norsk åndssvakeforsorg ligger langt tilbake, 27.06.1952

Norsk åndssvakeforsorg ligger langt tilbake.

Av 6500 åndssvake har bare 1115 plass på åndssvakeheim

Fakta

Datering:
1952-06-27
Perioder:
Før HVPU-reformen

Fylket, Molde

Formannen i Møre og Romsdal støttelag for åndssvake, vegsjef Oppegård holdt foredrag for fylkestinget i går formiddag og understreket det store behov som er tilstede for reising av flere åndssvakehjem. I dag regner en med at det er ca. 6500 åndssvake i Norge, og vi har plass på åndssvakehjem for bare 1,115. Både i Danmark, Sverige og England er kommet lenger i arbeidet med å ta vare på den del av befolkningen som samfunnet bør ha plikt til å gi forsvarlig pleie.

        I 1949 vedtok Stortinget en lov som ville sette vårt samfunn i stand til å løse åndssvakeproblemet. Denne loven sikrer driften av alle åndssvakehjem som blir opprettet og godkjent av Sosialdepartementet. Loven legger imidlertid ingen forpliktelse på staten til å opprette nye åndssvakehjem. Som følge av at driften er sikret ved lov når hjemmene er ferdig utbygget, finner man nå over hele landet en stadig voksende interesse for å bygge ut nye hjem ved privat foranstaltning.
        Til å forestå og samordne det frivillige arbeid for åndssvakesaken ble det i 1951 etter oppfordring fra Sosialministeren dannet en såkalt samordningskomite for åndssvakesaken i Norge. I denne komiteen sitter representanter for Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforening, Nasjonalhjelpen mot Tuberkulosen for Folkehelsen og De Norske Diakoners Broderforbund, samt representanter for de 7 regioner som landet i følge en landsplan for åndssvakeforsorgen er inndelt i. Helsedirektoratet er representert ved en konsultativt medlem.
        I nær kontakt og i forståelse med denne samordningskomiteen blir det nå opprettet støttelag for åndssvakesaken i de forskjellige fylker. Møre og Romsdal fikk dannet sitt støttelag den 17. april i år. Lagets oppgave er å vekke interessen for saken og samle så mange medlemmer som mulig i frivillig arbeid for å reise tidsmessige hjem for åndssvake i dette fylket. Støttelaget bygger på så vel individuelt som kollektivt medlemsskap. Formannen nevnte i denne forbindelse at Tingvoll kommune hadde gått foran med et godt eksempel ved å melde kommunen inn som kollektivt medlem. Vi håper, sa formannen videre, at alle kommune i fylket vil følge eksempelet.
        Arb. for de åndssvake bør under ingen omstendigheter hvile før de er sikret slike livsvillkår at de føler seg lykkelige og tilfredse i det samfunn de lever i, før de blir gitt den opplæring som deres evner tillater. Det har gjentatte ganger vist seg at de åndssvake – når de kommer i det rette miljø og får undervisning vil kunne gjøre seg nyttige for samfunnet på en rekke spesielle områder. Frem for alt gjelder det imidlertid at de selv finner seg til rette, hvilket vil finne sted når de i de rette institusjoner knytter vennskapsbånd med mennesker på sitt eget nivå, og der de møter bare vennlighet og forståelse.
        Vi vet alle, uttalte formannen videre, at dette ikke alltid er tilfelle rundt omkring i våre bygder og byer. Det er vår plikt å sørge for at samfunnet beskytter alle sine borgere urettferdig forsmedelse.
        Formannen uttalte videre at han følte seg forvisset om at alle ordførerne kjente de vanskeligheter som er en følge av de utilstrekkelig forståelse av omsorg for de åndssvake.
        Så lenge vi ikke har tatt bedre vare på de åndssvake enn vi hittil har gjort, bør vi vise en viss beskjedenhet med hensyn til å rose oss av det sosiale fremskritt i vårt land.
        Møre og Romsdal Støttelag for åndssvake kommer til å appellere til alle kommuner, til organisasjoner og private i vårt fylke om å støtte opp under denne sak slik at den engang for alle kan bli løftet opp på et slikt plan at hver eneste åndssvak blir behandlet med omhu og en respekt på et slikt nivå at det ikke lenger finnes noen hjem hvor man behøver å nære bekymring for en åndssvaks ve og vel.
         Vi vet alle, uttalte formannen til slutt at de kommunale budsjetter ofte er vanskelige å balansere. Jeg har imidlertid den tro at det i alle kommuner er så stor interesse for denne sak at herredsstyrene vil strekke seg så langt som det overhodet er mulig når anmodningen kommer om å stille midler til rådighet som et ledd i bestrebelsene for å løse oppgaven.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Norsk åndssvakeforsorg ligger langt tilbake, 27.06.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.