Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Landsplanen for åndssvakeomsorgen, 09.12.1952

Landsplanen for åndssvakeomsorgen

Fakta

Datering:
1952-12-09
Perioder:
Før HVPU-reformen

       De åndssvake er av naturens stebarn. I alt for stor utstrekning har de her i landet også vært samfunnets stebarn. Fra enkeltmennesker og foreningers side har det gjennom årene vært vist offervilje for å hjelpe de åndssvake til opplæring og bedre kår. Men så lenge arbeidet ikke har vært tatt opp som en samfunnsoppgave, har det gått sent og smått med framskrittene. Rett nok ble det i 1915 – i den tid da Johan Castberg ledet det store sosiale framstøt – ved lov bestemt at åndssvake og evnesvake barn skulle få spesialopplæring i særskilte institusjoner. Men årene gikk og loven ble ikke satt ut i livet. De åndssvake ble oftest overlatt en ublid skjebne. Selv der hvor foreldre og andre gjorde sitt beste for å hjelpe dem gjennom livet, ble forholdene ofte tunge og vanskelige både for de åndssvake og deres pårørende.
        Etter krigen har heldigvis arbeidet for de åndssvake fått en bredere plass i folket bevissthet. Saken har fått større tilslutning, ikke minst blant kvinnene, og flere betydningsfulle tiltak er gjennomført.
       Vi minner i denne forbindelse om den aksjon som er startet i Oppland for å løse dette samfunnsproblem
        Med den landsplanen for åndssvakeomsorgen som Stortinget nå har vedtatt, er det trukket opp en større ramme for et effektivt arbeid til hjelp for disse samfunnets og naturens stebarn.
        Planen danner grunnlaget for en mer samordnet og effektiv innsats med sikte på at vi nå langt om lenge skal oppfylle vår menneskeplikt mot de ulykkeligste blant oss. Staten skal legge forholdene til rette og trekke opp de store linjer. Den vil også selv måtte ta store tak. Men oppgavene er store og krevende. Derfor må det til gjennomføring av planen også kreves innsats av kommunene og fylkene. Og her blir fremdeles plass og be hov for offervilje og arbeid fra privatfolks og private institusjoners side.
        Ved de hjem som er reist av staten og private institusjoner er det plass for 1100 åndssvake. Men over 4000 venter fremdeles på den fagkyndige og effektive omsorg de trenger. Både for de åndssvake selv og for deres pårørende er hurtig hjelp nødvendig.
        Etter landsplanen skal landet deles inn i åtte områder, der åndssvakeomsorgen konsentreres som en moderne sentralanstalt. Den skal omfatte et opptakingshjem for barn inntil 8-10 års alderen med barnehage, en pleieavdeling for lavtstående barn, kvinner og menn, oppdragelseshjem med arbeidsskole for barn og ungdom som ikke kan gå i spesialskoler med seksjoner for barn, unge piker og unge gutter, arbeidshjem for menn og for kvinner, gamlehjem for tidligere arbeids- og delvis arbeidsføre og sykehus med tuberkuloseavdeling. Dertil kommer verksteder, økonomibygning, administrasjons- og funksjonærboliger m. V. Ved siden av disse sentralanstalter skal det også være spesialhjem for spesielle grupper av de åndssvake, og det kan også selvsagt bli tale om mindre enheter.
        Staten må selvsagt yte økonomisk både til reisningen av disse anstalter og til landsomfattende spesialinstitusjoner, likesom spørsmålet om byggeløyve heller ikke må hindre arbeidet. Men ellers må arbeidet også i fremtiden i vesentlig grad bli drevet på frivillig humanitær basis. En vesentlig fordel ved den nye plan er nettopp den, ved at staten trekker opp de store linjer og samordner arbeidet ut fra faglige omsyn, kan stimulere de enkelte mennesker og foreninger til økt innsats. Med det grunnlag som nå er lagt, kan en virkelig si at det nytter å arbeide med denne sak. Ved positivt samarbeid kan en snart se fram til den dag da samfunnet ikke lenger forsømmer de ulykkeligste av våre medmennesker.

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Landsplanen for åndssvakeomsorgen, 09.12.1952

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.