Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

50 år siden Emma Hjorts hjem ble flyttet, 03.06.1953

50 år siden Emma Hjorts hjem ble flyttet til Bærum

Jubileet ble markert i forbindelse med samordningskomiteens møte

Fakta

Datering:
1953-06-03
Perioder:
Før HVPU-reformen

Asker og Bærums Budstikke

        Samordningskomiteen for åndssvakesaken holdt årsmøte på Emma Hjorts Hjem mandag. Tilstede var representanter for de forskjellige fylkeskomiteer og organisasjoner samt en rekke autoriteter på åndssvakevernets område, blant andre helsedirektør Karl Evang, direktør dr. Johan Caspersen, overlege, dr. med. Johan Lofthus, dr. Alf Seweriin og fylkeslege Sindre Lunde. Fra Akershus fylke møtte Røde Kors’ representant Margit Skau, formannen i Akershus fylkes Bondekvinnelag, Inger Nesse og for Norges Husmorforbund, Alette Engelhart, Sandvika.
        Av årsberetningen fremgikk at Norges Husmorforbund og Norges Bondekvinnelag har sluttet seg til Samordningskomiteen siden sist årsmøte. Organisasjonen omfatter dessuten Røde Kors, Sanitetsforeningen, Nasjonalforeningen, Norsk Folkehjelp og Diakonenes Broderforbund.
        Staten har i dag to åndssvakehjem, nemlig Emma Hjort og Klæbu ved Trondheim. I disse dager overtar staten dessuten Solbø ved Holmestrand. Dertil har man en rekke private hjem, hvorav Bakkebø, drevet av Røde Kors, og Nærland, drevet av Diakonenes Broderforbund, er de største med et belegg på til sammen ca. 1200. Det er stort behov for flere plasser, ialt regner man med ca. 5000, og det må sees som en landssak av største betydning å gå til omfattende utvidelse av vårt åndssvakevern.      Samordningskomiteens hovedoppgave er å koordinere og samle de enkelte organisasjoners og institusjoners til et samlet løft.
        Det sentrale problem som ble behandlet etter årsmøte på Emma Hjort var utdannelsen av pleiere til de sentralanstalter som man etter den nye landsplan har tenkt å opprette i hvert fylke.
        Overlege O.B.Munch redegjorde for utdannelsen av pleie- og internatpersonale ved åndsvakehjem. Han kom inn på de spesielle problemer personalet har å kjempe med i en åndsvakeanstalt og pekte på nødvendigheten av spesiell utdannelse. Det er på grunn av den raske vekst av våre åndsvakeinstitusjoner stort behov for rekruttering og utdannelse av personale. Arbeidet med de åndsvake krever forskjellige slags fagfolk, spesialister, terapeuter og pedagoger. Administrasjons- og teknisk personale må også være kjent med de åndssvakes egenart og deres problemer. Det viktigste er imidlertid pleiepersonalet og ut fra et fullt utdannet sådant må man kunne rekruttere ledere, pleiemødre og oversøstre. 

       Utdannelse og elevtid bør ha til hensikt å sikte ut dem som ved personlighet er skikket til å utføre arbeid med barn og voksne, og disse må igjen ha en utdannelse som gjør dem rustet til å avansere i ledende stilinger.
        Overlege Munch gjorde rede for erfaringer fra tilsvarende utdannelse i våre naboland. Han nevnte også de forskjellige fag som det må gis utdannelse i, og pekte på at praktisk-teoretiske fag må innta en bred plass.
        Etter å ha orientert om elevenes arbeids- og lønnsvilkår, fremholdt han at utdannelsen bær være uavhengig av annen utdannelse, idet den representerer et eget yrke. De enkelte elevskoler bør være knyttet til de forskjellige institusjoner eller hjem og ledes av disse. Elevutdannelsen bør ikke overlates til foreninger eller humanitære organisasjoner. Utgiftene av elevskolen bør belastes institusjonens budsjett. Dermed blir utgiftene fordelt og man blir ikke direkte avhengig av statsbevilgninger. Han konkluderte med å anbefale at departementet oppnevner en komité som kan utrede spørsmålet og henstillet til Samordningskomiteen å rette en henvendelse til departementet.
        Helsedirektør Evang uttalte at Helsedirektoratet vil være takknemlig for en henstilling slik at man kan få saken utredet.
        I anledning av at det i år er femti år siden Emma Hjort flyttet sitt hjem for åndssvake til Bærum ble det gitt en enkel lunsj for årsmøtets deltagere og en del innbudte.
        Møtet fortsatte tirsdag med foredrag av fylkeslege K.H. Engedal, Hordaland om «Planlegging av en sentralheim». Det ble drøftet en rekke andre spørsmål vedrørende åndsvakevernet. Man behandlet også spørsmålet om klassefradrag for forsørgere med åndssvake barn.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til 50 år siden Emma Hjorts hjem ble flyttet, 03.06.1953

Bilde til 50 år siden Emma Hjorts hjem ble flyttet, 03.06.1953

Adm. direktør, overlege O. B. Munch.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.