Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Åndssvakeomsorgen tar form for alvor, 18.06.1951

Åndssvakeomsorgen tar form for alvor

Bakkebø-møtet det viktigste i landet til dags dato

De nærmeste arbeidsoppgavene: aktivisering, samordning og utbygging av åndssvakeomsorgen

Fakta

Datering:
1951-06-18
Perioder:
Før HVPU-reformen

Stavanger Aftenblad

Samordningskomiteen for åndssvakearbeidet i Norge konstituerte seg, fru Heddy Astrup, Oslo, ble valt til formann og advokat, fengselsbestyrer Kjell Bugge, Trondheim, ble valt til nestformann – begge for et tidsrom av to år, og et midlertidig arbeidsutvalg med disse medlemmene ble valt: fru Heddy strup, direktør Jonn Caspersen, Rikshospitalet, Oslo, fru Asbjørg Skøien, Oslo, kontorsjef O. M. Larsen, Oslo, og inspektør Isak Mjanger, Oslo.
       Dette var noen av de viktige vedtektene som ble gjort på Bakkebø i går, på det store møtet som helt uten videre kan karakteriseres som det viktigste til dags dato for åndssvakesaken her i landet. Kanskje må man ha lov til å kalle det et histroisk møte.


        Her møtte representanter for fem store hjelpeorganisasjonene Norges Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitesforening, Nasjonalforeningen mot Tuberkulosen for Folkehelsen, og for De Norske Diakoners Broderforbund. Som det vil gå fram av navnene, får hver av disse organisasjonene én representant i det midlertidige arbeidsutvalget.
        Ellers møtte det representanter for de forskjellige landsdelene. Diakon Kleiven møtte helt fra Tromsø. Overlege Kr. Lohne Knudsen møtte som Helsedirektoratets konsulent, og dr. Sem Jakobsen møtte som foredragsholder.
        Tilsammen deltok det 25-30 i møtet. Mange var på Bakkebø for første gang, og i dag besøker de Nærland. Kanskje var Bakkebø og Nærland grunnen til at dette viktige møtet ble lagt til denne delen av landet. Her fikk man se hvordan åndssvake-forsorgen kan drives på en god og riktig måte. Her får man et talende bevis for det kjærlighetsarbeidet som nå er kommet godt i gang.
        Flere av representantene sa rett ut at de var slått av forbauselse over alt det gode de fikk se, og de var fulle av beundring over de menneskene som har gått i spissen her og for verket deres.

Mange vil være med.
        - Mange vil gjerne hjelpe de åndssvake nå, sier den nyvalte formannen, fru Heddy Astrup i en samtale med Aftenbladets utsendte medarbeider. Jeg har inntrykk av at det ulmer over alt i landet. Mange hender og hjerter vil være med i det vakre arbeidet. Det som har vært savnet til nå, er en organisasjon som kan samordne alle hjelpetiltakene. Uten et slikt samlende organ vil hjelpearbeidet lett kunne bli for tilfeldig.
        Statsråd Aaslaug Aasland, som tilbrakte hele pinsen på Bakkebø for å sette seg grundig inn i åndssvakeomsorgen slik som den drives her, foranlediget også dette møtet innkalt.

De viktigste oppgavene.
        De ting som man nå skal ta seg særlig av, er opplysningsarbeidet, sier Heddy Astrup. Dette er en av de sakene som har vært grundig drøftet på møtet. En aktivisering av hele folket, av hver eneste husstand, må til. Trass i at åndssvakeforsorgen er så ung, har den allerede fanget stor interesse men det blir først riktig fart i arbeidet når alle er med.
        Videre blir det vår oppgave forsøke å veilede, være behjelpelig med planlegging og utbygging. Vi er svært glade for at Helsedirektoratet gjerne vil høre vårt syn og vil tiltre arbeidsutvalget med et konsultatativt medlem.
Kort sagt kan jeg si at det møtet særlig har diskutert, er hvordan åndssvakearbeidet kan aktiviseres, samordnes og utbygges. Det er dette vi ser som vår nærmeste arbeidsoppgave nå.
        På møtet er det opplyst at den 15. juni får Solbø, den tidligere Grefsrudleiren, 20 plasser for åndssvake og at det i løpet av året skal bli 130 plasser der. Da er vi kommet så langt at vi har om lag 1000 plasser i hele landet.
        Vi regner med at det er om lag 7000 som trenger omsorg i anstalter. Det er ennå et langt stykke igjen før vi kan hjelpe alle, men med den interessen som blir vist for saken, er vi fulle av håp og tro på at dette viktige hjelpearbeidet er inne i god gjenge og at det vil møte en voksende forståelse, sier Heddy Astrup til slutt.
        Møtet på Bakkebø, som har vært holdt i den aller beste ånd og med godvilje fra alle hold, avsluttes i dag. Det neste møtet i arbeidsutvalget blir lagt til Trøndelag allerede til høsten. Da er det meningen å få et permanent arbeidsutvalg oppnevnt.

Utstilling av arbeider.
        På Bakkebø ble det også åpnet en utstilling av åndssvake-arbeider i går. Her var vakre ting som åndssvake fra hele landet har laget. Her var kurver, blomsterholdere, eggevarmere, vevde tepper, duker, håndklær, puter og mye annet, alt sammen ting som forteller om glede hos de som har laget tingene, og noe som bringer glede til dem som ser utstillingen.
        Det regnet på Bakkebø i går, men inne skinte solen likevel. Vi hilste på mange av barna, enten det var hun som drømte ved pianoet, hun som gledet seg med noen dansetrinn, hun som sang en munter vise, hun som viste til et lite vakkert arbeid, eller de som koste seg ved radioen. Alle sammen bærer de preg av å være i gode hender. De har om seg en flokk hjertegode mennesker som i all travelheten også har tid til å ta seg av tilfeldige gjester som ser innom.
                                                                                            J. S.

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Før HVPU-reformen.

Bilde til Åndssvakeomsorgen tar form for alvor, 18.06.1951

Bilde til Åndssvakeomsorgen tar form for alvor, 18.06.1951

"De fleste av møtedeltakerne på Bakkebø i går, I første rekke fra venstre: Munk, fengselsbestyrer Kjell Bugge, Trondheim, Heddy Astrup, Oslo, bestyrer Leiv Tveit, Bakkebø, overlge Kr. Lohne Knudsen og brannmester Bertelsen, Bergen. I andre rekke: Reservelege Vevatne, Reinsvoll, fylkeslege Sindre Lunde, Hamar, forstander Rolf Gundersen, Klæbu, kontorsjef O. M. Larsen, Oslo, Marie Skau, Borre, Ida Rømeke, Drammen, grosserer Erling Moe, Oslo, Asbjørg Skøien, Oslo, direktør John Caspersen, Oslo, Astri Møgelstue, Oslo, dr. Sem Jakobsen, Oslo, forstander Aadne Steensnæs, Nærland, diakon Kleiven, Tromsø, lærer Magne Eide, Måløy, dr. Ramsfjeld og klokker Bernt Tveit, Stavanger.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.