Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Rostadheimen bofellesskap

Rostadheimen Bofellesskap gir i dag bolig- og aktivitetstilbud til psykisk utviklingshemmede. Det er to private stiftelser som står bak. Stiftelsen Rostadheimen, som tidligere eide og drev Rostadheimen, eier grunnen og bygningene, mens stiftelsen Rostadheimen Bofellesskap står for driften.

 
Etter HVPU-reformen ble den gamle Rostadheimen lagt ned, og bygningene revet. Det ble deretter oppført to nye bofellesskap med 4 leiligheter og fellerareal, og disse ble åpnet av H. M. Kong Harald V 22. mai 1997.

I ”Kvarten” bor nå fire unge karer, og i ”Kvinten” bor to menn og to kvinner. To av dem har arbeidstilbud på Aktivitetshuset i Arna, mens 6 av beboerne har et tilrettelagt arbeids- og aktivitetstilbud på Rostadheimens eget dagsenter, der en blant annet driver økologisk hagebruk.

Driften av Rostadheimen bofellesskap og dagsenter er basert på et antroposofisk menneskesyn som innebærer at man setter hvert menneske i sentrum som noe unikt i seg selv, og at beboere og medarbeidere er likeverdige personligheter.

Les mer på bofellesskapets egne nettsider.

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.