Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Dagtilbud i Bergen

Starten på dagtilbud for psykisk utviklingshemmede slik vi ser det i dag er et resultat av HVPU reformen, og nedlegging av sentralinstitusjonene.

De første boligene for utviklingshemmede i Bergen kommune var klar til innflytting i 1991. I kjølvannet av disse ble det også et behov for dagtilbud til de som ikke kunne nyttiggjøre seg et tilrettelagt arbeid (VTA). Mange av våre brukere kom fra det som den gang het Vestlandsheimen. Dette var den store sentralinstitusjonen for vårt område. I tillegg hadde vi Furuly på Askøy. Begge disse hadde de siste årene dagtilbud på stedet.

Det første dagsenteret ble etablert på kommunehuset på Laksevåg under navnet Damsgård dagsenter. Dette er fremdeles i drift og heter i dag Damsgård arbeids og treningssenter.

Utover på 90-tallet etablerte alle bydeler, med unntak av Ytrebygda, sitt eget dagsenter. Disse skulle gi tilbud til de som bodde i bofellesskap og de som bodde i foreldrehjem.

Frem til 1.4.2006 lå således hvert dagsenter under tjenester til utviklingshemmede i hver bydel, og hver enhet ga tilbud til personer som bodde i bydelen.

Fra 1.4.2006 ble alle de kommunale dagsentrene samlet i en enhet med en enhetsleder. Dette ble en av de nye byomfattende tilbudene i Bergen kommune.

Vi gir i dag tilbud til 200 voksne personer med utviklingshemming. Våre enheter er:
Sandviken dagsenter
Nesttun dagsenter
Spelhaugen dagsenter
Damsgård ATS
Solplassen dagsenter
Aktivitetshuset i Arna
Eidsvåg dagsenter
Håstein seniorsenter

Håstein seniorsenter ble etablert 1.4.2008 og er et resultat av at flere og flere utviklingshemmede oppnår en høy alder. I den forbindelse var der et behov for å etablere et tilbud tilpasset denne gruppen.

Søknaden til dagsenterplasser pr i dag er stor, og vi dekker ikke behovet pr i dag. Organisering slik vi har den i dag, gir større muligheter til å rendyrke tilbudet vårt, og å se flere muligheter ved å samkjøre inntak og fordeling av plasser.

Dagsentertjenesten har i de 2 siste årene avviklet idrettsleker på Fana stadion for alle brukere og ansatte i enhetene våre. Dette er et svært populært tiltak, som gir mulighet for å treffes til munter kappestrid.

Det er svært viktig for oss at vi har et faglig sterkt personale, slik at hver enkelt bruker kan få brukt sine ressurser på en best mulig måte. Dette gjør vi ved at vi har sterkt fokus på brukermedvirkning og faglig oppdatering for personalet. Fagdag for alle ansatte avvikles 2 ganger pr år.

 

Del med dine venner

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.