Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Regionalt Aktivitetssenter på Emma Hjorth i Bærum

Regionalt aktivitetssenter består av Emma Sansehus , Emma Gjestehus, Emma Kafe, Emma Friskhus og Emma Hjorth museum, og drives av Bærum kommune.

Fakta

Som en konsekvens av Fru Emma Hjorths testamentariske føringer fra 1915 for området Emma Hjorth, ble det i forbindelse med ansvarsreformen i 1991 laget en overføringsavtale mellom Akershus Fylkeskommunen og Bærum kommune. Bærum kommune forpliktet seg i henhold til overføringsavtalen å etablere et Regionalt Aktivitetssenter (forkortet REGA). I tillegg skulle det opprettes et fond på 5 millioner kroner etter salg av tomter på området hvor avkastningen skulle gå til stimulering til oppstart av nye aktivitets- og fritidstilbud for psykisk utviklingshemmede i regionen, nå kjent under navnet Akershusfondet.

Det tok nesten ti år å tilrettelegge Emma Hjorth til det nærmiljøområde det er i dag. For kommunen var det viktig å bygge en bro mellom eiendommens fortid, nåtid og utviklingspotensiale. Resultatet har blitt en god blanding av nye og gamle bygg: leiligheter, rekkehus og eneboliger. Emma Hjorth skole stod klar i 1998. I tillegg har sosial organisering og fritidsaktiviteter vært et viktig mål. I tillegg finnes eldresenter, aldershjem multihandikappsenter, en vernet- og noen privatbedrifter. Emma Hjorthområdet er unikt i Norge. Unikt fordi det er det eneste stedet i landet hvor man har foretatt en slik omveltning. Unikt i sin sammensetning av tilbud og tiltak som dekker så mange behov. Fra å være en lukket institusjon er Emma Hjorth blitt til et variert og normalisert lokalsamfunn for alle type mennesker, uansett alder, smak og interesser.

Emma Sansehus , Emma Gjestehus, Emma Kafe, Emma Friskhus (varmtvannsbasseng og gymsal), og Emma Hjorth museum er etablert og drives i dag av Bærum kommune. Til sammen utgjør disse fem hus inkludert en administrasjon tjenestestedet REGA. Totalt arbeider rundt 20 personer i REGA – også funksjonshemmede. Området var før 1994 ”eiet” av mennesker med utviklingshemming, det var deres arena for arbeid, aktivitet, opplæring og bolig.

For å beholde denne profilen på området, har organiseringen av REGA`s driftskonsept bestått i å fungere som en katalysator for en prosess hvor vi legger forholdene til rette for å lage felles funksjonelle arenaer – hus og uteområder. Vi har "omvendt" integrering som en føring for husene våre, og vi anser funksjonshemmede som våre hovedkunder. Alle hus har aktivitet og fritidstilbud til alle grupper av befolkningen, og blir også brukt som behandlingstilbud til spesielle grupper. Alle hus er også tilrettelagt som en naturlig integreringsarena, men vi har også spesialarrangementer for funksjonshemmede.

Vi har inntjening krav, og høy grad av markedstilpassing, uten at det skal gå ut over primærmålgruppa funksjonshemmedes bruk av husene. Virksomheten i Regionalt aktivitetssenter blir regulert ved en blanding av direkte salg ,utleiekontrakter, billettsalg og spesiell tilrettelegging for funksjonshemmede. Verdigrunnlaget vårt baserer seg på holdninger om at mangfold er berikende, og at dette krever romslighet og inkludering. Det er derfor svært viktig i inkluderingsarbeidet å synliggjøre vår primærmålgruppe som en ressurs. Strukturer på tvers av alle hus, gjør at effektiviteten og fleksibiliteten blir utnyttet best mulig i forhold til driftskonseptet.

 

Lenker:

http://www.emmagjestehus.no/

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Pleie--og-omsorg/Tjenestesteder/Aktivitetssentre/Regionalt-Aktivitetssenter/

 

Del med dine venner

Innsendte kommentarer:

Din mening og dine erfaringer er viktige for oss. Vi vil gjerne at du skriver en kommentar eller et minne. Takk for at du legger inn navn og epostadresse, da har vi anledning til å kontakte deg igjen.

Navn:
Epost:
Dette vil jeg si:
Skriv inn tegnene i boksen under.

Vanskelig å se? Prøv et annet bilde
CAPTCHA-bilde
Tegn fra bildet:

Enkelte innlegg kan endres av redaksjonen med hensyn til språk og nødvendig anonymisering. Da kontakter vi deg tilbake. I noen få tilfeller kan hensyn til medmennesker føre til at innlegg ikke blir presentert på sidene.

Under ser du alle tekstene som er registrert fra perioden Etter HVPU-reformen.

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.