Gå til hovedtekst | Gå til kommentarer

Beretninger

Institusjoner

Omsorgen i dag

Kilder

Annet

Send oss din beretning

Noen har tilbrakt store deler av sitt liv i en institusjon. Andre har mottatt en hjemmebasert omsorg. Noen har arbeidet på institusjon eller hatt nære slektninger som har levd der.

Vi ønsker å gi en mest mulig mangfoldig og perspektivrik presentasjon av historien til mennesker med utviklingshemming, og blir svært glade for skriftlige beretninger, fotografier, filmer etc – fra brukere/beboere, pårørende, ansatte, venner eller andre involverte.

Vi vil legge vekt på å behandle alt materiale respektfullt, og i henhold til etiske og juridiske retningslinjer.

Du kan ta kontakt med oss på prosjektgruppa@institusjon.no
eller skrive til oss på følgende adresse:
"Uhørte stemmer og glemte steder"
Bymuseet i Bergen
Postboks 4052 Sandviken
5835 Bergen

Del med dine venner

 

"UHØRTE STEMMER OG GLEMTE STEDER" på nett er et dokumentasjonsprosjekt om utviklingshemmedes historie i Norge. Prosjektet er et samarbeid mellom museene SØR-TROMS MUSEUM, AVD. TRASTAD SAMLINGER, EMMA HJORTH MUSEUM, MEDISINSK MUSEUM PÅ NORSK TEKNISK MUSEUM, SVERRESBORG TRØNDELAG FOLKEMUSEUM OG BYMUSEET I BERGEN. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra ABM-UTVIKLING. Produksjon © Histos.